โครงการ “สิงห์-ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน ปีที่ 4” @ลำปาง

เส้นทางของโครงการ “สิงห์ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน” เดินทางมาถึงปีที่ 4 แล้วครับ โดยเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา สิงห์อาสามีโอกาสเดินทางไปพบน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน