ค่ายอาสาลงพื้นที่ @ลำพูน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา น้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา กลุ่มศึกษา-พัฒนาชนบท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมตัวกันออกค่ายอาสาที่หมู่บ้านก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อไปก่อสร้า

โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า

สิงห์อาสา ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ทำกล่องอะคริลิกเพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19