ค่ายพระจอมเกล้าสู่ชนบท ครั้งที่ 58 ตอน “สร้างห้องหมุดช๋ายหม้าย? ช๋าย”

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทีมสิงห์อาสา และน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากชมรมอาสาพัฒนาชนบท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านอุได ต.อุไดเจริญ อ.ควนก