ภารกิจสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รับมือ Covid-19

สิงห์อาสาส่งมอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์จากการระบาดของ Covid-19 รอบใหม่

ภารกิจสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รับมือ Covid-19

สิงห์อาสาส่งมอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์จากการระบาดของ Covid-19 รอบใหม่