ภารกิจซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและทาสี BBL @สระบุรี

เรื่องสำคัญมากๆ สำหรับเด็กวัยกำลังโต คือการได้เล่นสนุกและได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ นอกจากการได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนแล้ว เด็กๆ ควรจะได้รับแรงบันดาลใจ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นสนุกกับเพื่อนๆ นอกห้องเรียนด้วย