โครงการค่าย 5 ราชภัฏอาสา ครั้งที่2 @สระแก้ว

สิงห์อาสา ร่วมมือกับ 5 สถาบันราชภัฏ ได้แก่

  • – ม. ราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
  • – ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  • – ม. ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
  • – ม. ราชภัฏราชนครินทร์

ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย @สระแก้ว

สิงห์อาสาลงพื้นที่นำน้ำดื่มและข้าวสารไปช่วยบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จ.สระแก้ว หลังเกิดน้ำท่วมหนักจนเดือดร้อนกันทั่ว