กังหันน้ำ – สิงห์ราชมงคลอาสา

สิงห์ราชมงคลอาสา 80 ชีวิต จากคณะวิศวโยธาและวิศวไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี รวมตัวกันลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติภารกิจสร้างกังหันน้ำขนาดเล็กให้ชุมชนหมู่บ้านตะเพินดี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณ

โครงการ “สิงห์ – ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน ปีที่ 4” @สุพรรณบุรี

สิงห์อาสายังคงนำเรื่องราวดีๆ มาฝากเหมือนเดิมครับ ในวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2558 เราได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจกับนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกว่า 60 ชีวิต ในโครงการ “สิงห์ – ราช

SINGHA R-SA Culture Tourism @สุพรรณบุรี

การไปเที่ยวที่น่าสนใจคือการได้ไปคลุกคลี เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในประเทศนั้นๆ ซึ่งสิงห์อาสาก็เห็นด้วยครับ และนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสร่วมทำภารกิจจิตอาสากับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสานานาชาติ เราถึงได้สอดแทรกความเป็นไทยให้พวกเขาได้เรียนรู้ด้วย