ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม @สุโขทัย

สิงห์อาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ม.2 บ้านลัดทรายมูล ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ

Big Cleaning ต่อยอดโครงการจ้างงาน

สิงห์อาสาลงพื้นที่ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และแทนกำลังใจให้ทุกคนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน