SINGHA VOLUN-TOURING ครั้งที่ 7

เป็นครั้งที่ 7 แล้วนะครับสำหรับกิจกรรม Volun-Touring กิจกรรมที่ทางสิงห์อาสาของเราได้ชวนนักท่องเที่ยวหัวใจอาสามาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม พร้อมทั้งท่องเที่ยวชื่นชมความงามของประเทศไทย ครั้งนี้เราไปกั