ภารกิจเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาดหลังน้ำลด @อุบลราชธานี

สิงห์อาสาร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูและทำความสะอาด พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม ที่โรงเรียนบ้านไร่ใต้ และโรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ภารกิจเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาดหลังน้ำลด @อุบลราชธานี

สิงห์อาสาร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูและทำความสะอาด พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม ที่โรงเรียนบ้านไร่ใต้ และโรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม @อุบลราชธานี

สิงห์อาสาปักหลักช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากพายุโพดุลและคาจิกิ ที่จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1-27 กันยายน 2562

ภารกิจต้านภัยหนาว @อุบลราชธานี

สิงห์อาสาเริ่มต้นภารกิจต้านภัยหนาวที่ อ.น้ำยืน อ.นาจะหลวย อ.บุญฑริก อ.สิรินธร อ.ดอนมดแดง และ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่อมอบความอบอุ่นให้ทุกคน

โครงการ ผนึกกำลังสิงห์อาสา คืนรอยยิ้มหลังน้ำท่วม @อุบลราชธานี

หลังน้ำท่วมหนักในเดือนกันยายน 2562 สิงห์อาสาจึงลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดที่โรงเรียนบ้านหาดสวนยา จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา