โครงการมอบเครื่องออกกำลังกายเพื่อชุมชน @อ่างทอง

กิจกรรมของสิงห์อาสาในคราวนี้ เราได้เดินทางไปหาชาวบ้านที่หมู่ 3 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทองมาครับ สิ่งที่เรานำไปมอบให้แก่ชาวบ้านก็คือ เครื่องออกกำลังกายที่สิงห์อาสาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน