สิงห์อาสา กับภารกิจที่เกาะฮ่องกง

ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม สิงห์อาสาได้เดินทางไปที่เขตปกครองพื้นที่พิเศษ ฮ่องกง พร้อมด้วยน้องๆ นักศึกษา AIESEC Thailand ไปทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา AIESEC Hong Kong มาทำกิจกรรมอาสาสมัครในประเ