ค่ายอาสาลงพื้นที่ @เพชรบุรี

น้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา จากชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 50 คน ผนึกกำลังกันลงพื้นที่ ที่ อ.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ออกค่ายอาสาที่โรงเรียนบ้านบ่อโพงเพื่อไปสร้างอาคารอเนกประสงค์

โครงการสร้างอุปกรณ์เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์

สิงห์อาสา ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ทำกล่องอะคริลิกเพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19