กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา @ภาคเหนือ

ในช่วงกลางเดือนมกราคม พวกเราขอบึ่งรถขึ้นเหนือมาปฏิบัติภารกิจ ‘ค่ายอาสาพัฒนา’ ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมิชชั่นในครั้งนี้ สิงห์อาสาได้รับแรงสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรา