ค่ายอาสาลงพื้นที่ @แม่ฮ่องสอน

น้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) มาร่วมกันลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมสิงห์อาสาที่โรงเรียนบ้านแม่ปะน้อย ต.แม่สอด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นำชุดนักเรียน และอุปกรณ์ก

ภารกิจสร้างอาคารเรียนและห้องสมุด @แม่ฮ่องสอน

ถึงจะเป็นวันหยุด แต่สิงห์อาสาไม่เคยหยุด เพราะวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 สิงห์อาสากอดคอกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา กลุ่มนิเทศจุฬาฯอาสา ขึ้นเหนือไปทำภารกิจสร้างอาคารเรียนและห้องสมุดให้น้องนักเรียนที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยมะโอ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน